Sushima - Susanne Källström - Kontakt sushima.net

Konstleasing Sushima - Susanne Källström

Sushima - Susanne Källström e-mail: Konstleasing!

Till leasakonst-sidan.

Sedan 2 år arbetar Inspiritum AB mitt bolag med att leasa ut konst till företag.

Affärsidén är att mot 100%avdragsgill kostnad erbjuda mina egna, samt andra konstnärers i Företagets ägo, lämpliga, stora( max 2 x 1 meter ), vackra, inspirerande väggmålningar, väggskulpturer, fristående skulpturer. Detta med en intention att skapa en för företaget kraftfullt positivt laddad arbetsmiljö.

Inspiritum AB erbjuder ett "köpleasingavtal" på kvartalsbasis, där ett konstverk ur ett minimum av 10 stycken konstverk, efter ett års leasing, således tillfaller företaget utan någon kostnad alls.

Vänligen kontakta mig för ett presentationsmaterial , ett förslag som passar just era behov.

Vi tar fullt ansvar för hängning och byte av konst som ni önskar byta ut efter hand.

Susanne Sushima Källström


Bild av konstverk

© 2004-2007 Sushima.se Hit Counter visitors